Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

In opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie ontwikkelden wij CoachWatch een stopwatch op de iPad die ook als rondebord kan worden gebruikt. Deze CoachWatch wordt wereldwijd volop gebruikt.