Software engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op allerlei gebieden ook voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat.

Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Steeds meer functies van de apparaten die we dagelijks gebruiken, van auto tot magnetron, worden gedeeltelijk in hardware en gedeeltelijk in software gerealiseerd. Programmeertalen en ontwerpdisciplines die vijftien jaar geleden voldeden, zijn nu hopeloos verouderd.

Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf. Dit vraagt om een academische scholing, die de Open Universiteit met haar opleiding Software Engineering beoogt aan te bieden.

De vakinhoud en de eindkwalificaties sluiten aan bij de Computing Curricula 2005, Computer Science Curricula 2008 en Graduate Software Engineering 2009 van ACM en IEEE. Afgestudeerde software engineers hebben dan onder andere een zodanig inzicht, overzicht, achtergrondprofiel en abstractievermogen dat zij in staat zijn om op kleine en grote schaal innovatieve software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden — software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency, security en onderhoudbaarheid en die in overeenstemming is met professionele en ethische standaards.